ЗА и ПРОТИВ регистрация на ЕТ?

бизнес

За да извършвате определен вид стопанска дейност е необходимо това да бъде направено под някаква форма. А такива са ЕТ, ЕООД, ООД, АД, СД и други. Определено предпочитанията на повече предприемачи към регистрация на ЕТ се дължи най-вече на това, че е значително по – евтино, лесно, а и няма изискване за капитал. До колко обаче това са основателни аргументи да изберете и вие този формат. Преди всичко съвета на опитните счетоводители е да се консултирате със специалист. Има значение не само естеството на вашата дейност, но също така и начина на финансово отчитане.

Защо да изберете ЕТ?

Основните предимства споменахме, но все пак е особено важно стартирането на собствен бизнес да бъде под такъв формат, който е икономически изгоден за по – нататъшните ви действия. Разбира се, че за да направите анализ на абревиатурата, под която ще работите е особено важно да се вземат предвид не само предимствата, но и недостатъците на този тип търговски дружества. Наистина още при самото стартиране е важно да се вземе правилното решение.

Спецификата на ЕТ е в това, че физическото лице, учредяващо фирмата е правен субект. Най-общо казано физическото лице и ЕТ се препокриват. Не така стоят нещата при ЕООД, където фирмата и едноличния собственик са два различни субекта – единия е самото физическо лице, а другото е фермата, което се разграничава от самия собственик. Затова и често, когато се говори за ЕТ реално се има предвид и самия търговец като физическо лице.

Основните аргументи в полза на ЕТ регистрацията са свързани с:

 • Ниската цена на обслужване на тази форма на управление;
 • Лесно се отчитат съответните документи, финансови отчети и други;
 • По-малко са изискванията към ЕТ.

Но всъщност до тук се свеждат основните приоритети. Всеки счетоводител би ви препоръчал да изберете друга форма, тъй като има известни недостатъци, които е добре да вземете предвид.

Недостатъци

фирмаСпоменахме, че самото физическо и фирмата реално представляват едно цяло. Това на практика означава, че ако физическото лице има някакви задължения към кредитори то те могат да предявят претенция към фирмата. Валидно е и обратното, което също показва, че не е много добра идея, ако има задължения фирмата то да се изиска плащане от имуществото на физическото лице.

Накратко това означава, че при ЕТ:

 • Няма ограничена отговорност;
 • Не е възможно да привлечете съдружник във фирмата;
 • При прехвърляне на фирмата носи отговорност и продавача;
 • Този вид дружества се онаследяват.

Ето, че има причина да обмислите внимателно дали да изберете тази форма или да се възползвате от други опции. Въпреки недостатъците се оказва, че има доста предприемачи, които избират именно тази форма. Те не смятат, че по този начин са застрашени, тъй като работят коректно.

Още нещо много важно трябва да имате предвид, когато се касае за прехвърляне на ЕТ. Едно от важните условия е, че прехвърлителя е солидарен със задълженията за 6 месеца, което означава, че е възможно да възникнат евентуални претенции към вас, независимо, че вече ЕТ е на друг собственик.

Заради малките обороти имайте предвид, че повечето ЕТ работят на патентен данък, който е сравнително нисък според типа на извършваната дейност.

Процедура по регистрация

Елементарна е регистрацията на Едноличен Търговец. По отношение на документите, които следва да се представят това са:

 • Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;
 • Нотариално заверен образец от подписа;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Има изискване относно името на фурмата. То трябва задължително да съдържа имената на собственика, включващи име и фамилия. Могат да се добавят например цифри или самата година, през която се прави регистрацията.

Единствената сума за регистрация, която се плаща е държавната такса за вписването на заявлението е 15 лв.

Разбира се има и някои изисквания относно лицата, които могат да регистрират ЕТ. Това са:

 • Лицето да има навършени 18 години;
 • Да не страда от сериозни психически заболявания;
 • Да се постоянно местожителство България;
 • Да не е в производство по несъстоятелност;
 • Да не е било управител или член на управителен орган с влязло в сила наказателно постановление по ЗЗНН;
 • Да не е било управител или член на управителен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години.

От 1 до 3 дни е времетраенето на регистрацията на Едноличен Търговец. Агенцията по вписванията извършва анализ за достоверност на подадените декларации и в срок от 3 дни дава отговор.

Извършването на търговска дейност от ЕТ е широко разпространено у нас, въпреки множеството негативи, които самите физически лица могат да си навлекат с такъв тип фирма. Повечето счетоводители и правни кантори, които предоставят на клиентите си процедура по регистрация съветват да се избират други форми, които ограничават отговорността на управителя спрямо задълженията на търговското дружество.