Високотехнологичен бетон – приложение в модернот остроителство

бетонови смеси

Бетоновата смес е най-използван и разпространен в строителството материал на Земята. С изненада ще установите дори, че това е продукт, който се нарежда на второ място по приложение след водата. Периодите, през които преминава бетона и неговото непрекъснато усъвършенстване с оглед постигане на високо ниво а якост и стабилност са изпълнени с възходи и падения. Основните терзания на строителите са свързани с това, че те търсят материал, който да се използва независимо от атмосферните условия. Това налага учените да се заемат с внедряването на нови технологии, да направят подобрения в химичния състав на бетона за да отговорят на нуждите на строителния бранш. Редукцията на недостатъците в бетоновите смеси и дори това, че неподобрената смес може да замръзва и по този начин да се нарушават нейните качества  и здравина, са доста основателни причини да бъдат внедрени иновативни средства за да се постигнат ефективни резултати. Бетон и технологии? За някои това са два несъвместими термина, но всъщност се оказва, че има понятие като високотехнологичен бетон, който е съвършения материал, който днес се използва в конкретни детайли за строителство на сгради  и съоръжения. Въпреки, че взе още няма бетонмасово приложение на високотехнологичния бетон то се провеждат редица изпитвания и анализи, които се стремят да превърнат материала в изключително съвършен и приложим. Цената на бетона, който е последен писък сред строителните технологични материали наистина е доста висока, но общата концепция е да се приложат ноу хау моделите и тяхната производствена цена да е достъпна за бъдещо масово приложение.

Освен подобряващите добавки, които повишават якостта и качествата на бетоновите смеси не са за подценяване и усъвършенстването на технологиите по отношение на роботизиране на производствения процес както и машините за смесване на бетон. Бетонобъркачите, с които се превозва бетон до строителния обект работят със специализиран софтуерен продукт, който контролира дозиране, влага и всякакви други важни процеси, които имат отношение към високите качества на бетона.