Технология за производство на компакт дискове

дискове

Съвременните технологии ни предлагат наистина достатъчно варианти за да съхраняваме своите файлове за продължително време. Естествено с развитието на технологиите прави впечатление, че тези съхранители на информация стават все по-миниатюрни.  В зависимост от това къде ще бъде използвано средството и какъв е вида на съответната записана информация се предлагат различни технологии за това. Една от най-популярните е производство на компакт дискове. Като имаме предвид, че напоследък потребителите избират по-миниатюрните карти памет, които да използват в смартфоните си дисковете и тяхното използване се ограничава до употребата им при някои модели компютри и системи за озвучаване.компакт диск

Същинското производство на компакт дискове преминава през няколко етапа. Първият е свързан с отливането на специален субстрат, който под налягане се инжектира в лерска форма като матрицата е с формата на диск. Едната страна на диска е огледална, а другата е тази, на която ще бъде съхранявана съответната информация. Когато се охлади излетия субстрат информацията върху записващата страна се определя като нулева. Върху този слой в друга вакуумна камера се нанася депозиран алуминиев слой, който е с дебелина от 12 до 50 нм. Следва лакиране, с което се защитава алуминиевия слой и сушене с ултравиолетова лампа. В общи линии това представлява същинското изработване на дисковете, на които съхраняваме важна информация.

Част от съвременните рекламни материали, които се използват в съвремието включват и стилни каталози, които са дизайнерски оформени записи, отпечатана рекламна снимка или друг детайл върху не записващия слой и поставянето на компакт диска в специална хартиена или пластмасова обложка. За да се извърши записване върху фоточувствителния слой тези записи се правят в професионални печатници, където самото качество на качената информация е изчистена от излишни шумове и други елементи, които биха могли да влошат качеството. Когато става въпрос не за единичен запис, а такъв който се извършва в определен тираж се използват специални професионални записвачки. Следва външното оформление на дисковете както и поставянето им в специални опаковки. Печатниците имат ангажимента да оформят всеки един детайл за да се превърне диска в краен продукт, който да отговори на условията, поставени от клиента.

Личните ни спомени, фирмени рекламни материали, филми, музика, документи и други могат да бъдат съхранени за дълъг период от време чрез технологията на производство и запис върху компакт дискове. Въпреки,че днес техния размер се счита за твърде голям все още има интерес към това производство. Крайният продукт се оформя със ситопечатна техника, с която се придава завършеност на диска. Специални принтери полагат текст или изображение върху незаписващата страна на диска след което с ултравиолетови лъчи се изсушава мастилото за да можете спокойно да вземете в ръце диска и да го използвате според неговото предназначение.