Дизелови двигатели – начин на работа, приложения и предимства


В днешно време цените на горивата нарастват, в следствие на увеличеното търсене и намаленото предлагане. Затова трябва да направите рентабилен избор на гориво, за да задоволите своите нужди. Благодарение на Рудолф Дизел и неговото изобретение, двигателите, задвижвани с дизелово гориво, се оказаха изненадващо ефективни.

Цените на дизеловото гориво са умерено по-завишени, в сравнение с тези на бензина, но пък това гориво предлага по-висока енергийна плътност, т.е. по-голямо количество енергия може да бъде извлечена от дизела, в сравнение със същия обем бензин. Следователно, дизеловите мотори в автомобилите гарантират повече пробег, което ги превръща в предпочитан избор за тежкотоварните превозни средства и оборудване. Дизеловото гориво е по-мазно и по-тежко от бензина и е с точка на кипене, по-висока от тази на водата. А дизеловите мотори привличат все повече внимание, поради по-високата си икономическата рентабилност и ефективност.

Разликата се крие в начина на запалване на горивото. Докато бензиновите мотори работят чрез искрово запалване, дизеловите двигатели са с компресионно запалване. При него въздухът се вкарва в двигателя и се подлага на висока компресия, която го загрява. Това води до много по-висока температура в двигателя, в сравнение с тази в бензинов мотор. При максимално налягане и температура, дизеловото гориво, което се пуска в двигателя, се запалва.

При дизеловият двигател горивото и въздухът се вливат в мотора на различни етапи, за разлика от бензиновия двигател, където се въвеждат едновременно като смес. Дизеловото гориво се впръсква в мотора,чрез инжектор, докато при бензинов двигател се използва карбуратор. При бензиновия двигател въздухът и горивото се изпращат заедно в двигателя, и после се компресират. Сместа гориво и въздух ограничава компресията на горивото, а оттам и цялостната ефективност.

Дизеловият двигател компресира само въздуха и съотношението може да бъде много по-високо – от 14: 1 до 25: 1, докато при бензиновия двигател съотношението на сгъстяване е между 8: 1 и 12: 1. След изгарянето страничните продукти се извеждат от двигателя чрез отработените газове.

За стартиране през студените месеци се осигурява допълнителна топлина чрез „запалителни свещи“.  Двигателите, работещи с дизелово гориво, могат да бъдат двуцилиндрови или четирицилиндрови, в зависимост от режима на работа. Двигателите с въздушно и течно охлаждане са вариантите, които трябва да бъдат избрани внимателно. За предпочитане е да се използва генератор с течно охлаждане, тъй като той работи тихо и има равномерно контролирана температура.

Предимства на двигателите, задвижвани с дизелово гориво

Дизеловият двигател е много по-ефективен и за предпочитане, в сравнение с бензиновия, поради следните причини:

  • Съвременните дизелови двигатели са преодолели недостатъците на по-ранните си варианти, които са били с по-високи разходи за поддръжка и по-шумни. Новите модели вече са тихи и изискват по-малко поддръжка, в сравнение с бензиновите двигатели със сходни размери
  • Те са по-здрави и надеждни
  • Липсата на свещи намалява разходите за поддръжка
  • Разходът на гориво за произведен киловат е с тридесет до петдесет процента по-нисък от този на бензиновите двигатели
  • Водоохлаждащият се дизелов агрегат с мощност 1800 оборота в минута работи от 12 000 до 30 000 часа, преди да е необходима основна поддръжка. Бензиновият агрегат с водно охлаждане, с мощност 1800 оборота в минута, обикновено работи от 6000 до 10 000 часа, преди да се нуждае от обслужване
  • Бензиновите двигатели имат значително по-кратък живот в сравнение с дизеловите

Приложения на дизеловите двигатели

Двигателите, задвижвани с дизелово гориво, обикновено се използват като механични двигатели, генератори на енергия и за автомобили. Те намират широко приложение в локомотивите, строителната техника, леките и тежкотоварни превозни средства, и в безброй други промишлени цели. Тяхното царство се разпростира върху почти всички индустрии и може да бъде наблюдавано ежедневно.

Промишлените дизелови двигатели и генератори се използват в строителството, мореплаването, мините, болниците, телекомуникациите, както и за подземни и селскостопански приложения. Генерирането на енергия за първостепенно или резервно захранване, е основното приложение на днешните генератори, работещи с дизелово гориво.