Цитаново число на дизеловото гориво


Цетанът е безцветен, течен въглеводород (молекула от серията алкани), който се запалва лесно при компресия. Поради тази причина му беше дадена базова оценка 100 и се използва като стандартна мярка за ефективността на горивата с компресионно запалване, като дизелово гориво и биодизел. Всички различни въглеводородни съставни части на дизеловото гориво се измерват и индексират към цетановата база 100.

Какво е цетаново число?

Подобно на класацията на октановото число, което се прилага за бензина, за да се оцени неговата устойчивост на запалване, цетановото число е рейтингът на дизеловото гориво, за да се оцени качеството му на изгаряне. Докато октановото число на бензина означава способността му да се съпротивлява на самозапалване, цетановото число на дизела е мярка за забавянето на горивото от времето на запалване (количеството време между инжектирането на горивото в горивната камера и реалния старт на горивния заряд).

Тъй като дизеловите двигатели разчитат на запалване с компресия (без искра), дизеловото гориво трябва да може да се запали автоматично – и като цяло, колкото по-бързо, толкова по-добре. По-високото количество на цетана означава по-кратко време на забавяне на запалването и по-пълно изгаряне на горивния заряд в горивната камера. Това, разбира се, говори за по-плавно и по-добре работещ двигател, с повече мощност и по-малко вредни емисии.

Как работи тестът за цетаново число?

Процесът за определяне на истинското ниво на цетан изисква използването на прецизно контролирани тестови двигатели и процедури, или анализ на дизелово гориво с взискателни инструменти и условия. Тъй като използването на специализирани двигатели и процеси, или инструменти за реални тестове за гориво е трудоемко, скъпо и отнема много време, повечето формулатори на дизелово гориво използват изчислителни методи за определяне на цетановите числа. Два обичайни теста са ASTM D976 и ASTM 4737. Те използват плътностите на дизеловото гориво и точки на кипене / изпаряване, за да се получат норми за цетан.

Как влияе цитановото число върху работата на двигателя?

Точно както няма полза от използването на бензин с октаново число по-високо от препоръчаното за конкретен двигател от неговия производител, използването на дизелово гориво с по-висок цетанов рейтинг, отколкото е необходимо за конкретен дизайн на дизелови двигатели, не носи бонуси. Изискванията за броя на цетаните зависят главно от конструкцията на двигателя, размера, скоростта на работа и вариациите на натоварването – и в по-малка степен от атмосферните условия. Обратно, работата на дизелов двигател с гориво, с по-ниско от препоръчаното цетаново число, може да доведе до недобра работа (шум и вибрации), ниска мощност, прекомерни натрупвания и износване, и трудно стартиране.

Цетанови числа на различни видове дизелово гориво

Според специалистите в търговията с дизелово гориво от Дизелор нормалните модерни дизелови автомобили се движат най-добре с гориво с мощност между 45 и 55. Следва списък на цетанови числа с различни степени и видове дизелово гориво с компресионно запалване:

  • Обикновен дизел – 48
  • Премиум дизел – 55
  • Биодизел (B100) – 55
  • Биодизелова смес (B20) – 50
  • Синтетичен дизел – 55

По бензиностанциите на всяка помпа има етикет, който обозначава както вида на дизеловото гориво, така и цетановото число.